PDA

View Full Version : Tin khuyến mi 1. Cả thng gi tốt, sốc gi cuối tuần tại siu thị Viettel
 2. Khuyến mại cho thu bao 3G Viettel
 3. 15.000 điện thoại Nokia 1280 & Samsung E1050 gi 149.000 tại VTA
 4. 10 laptop gi rẻ h 2011
 5. Siu thị Viettel ưu đi tn sinh vin mua laptop
 6. Thng 9 tặng qu lớn, giảm gi lớn tại hệ thống bn lẻ Viettel
 7. Tuần lễ vng HTC Viettel, nhận ngay qu tặng lớn
 8. Istore Premium tặng qu nhn sinh nhật
 9. Mang cả thế giới 3D về nh với Sony Ericsson
 10. Ho mạng FPT - ưu đi nhn 3
 11. Tuần lễ cao điểm Laptop
 12. Khuyến mi Khủng cho thu bao di động Viettel- Xi khng lo nghĩ
 13. KhuyẾn mi lỚn mỪng khai trƯƠng chi nhnh bin ha