PDA

View Full Version : Gia Lai- Trường THPT Mạc Đĩnh Chihoanghiep
07-01-2011, 01:57 AM
http://thptmacdinhchi.gialai.edu.vn/images/Pleiku.png
Giới thiệu về Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Gia Lai (03/11/2010)


Trường THPT Mạc Đĩnh Chi được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 06/7/1999 của UBND tỉnh Gia Lai với tên THPT ChưPăh. Sau 4 năm làm nhiệm vụ giáo dục cả cấp THCS và THPT, đến năm học 2003-2004 tách khối THCS, nhà trường chỉ c̣n làm nhiệm vụ giáo dục cho học sinh THPT. Trường được đổi tên thành Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện ChưPăh, tỉnh GiaLai theo Quyết Định số 327/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 của UBND tỉnh GiaLai. Qua thời gian hơn 10 năm hoạt động, tập thể cán bộ quản lư và giáo viên, nhân viên đă khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục các em học sinh của huyện nhà. Tính đến nay, có gần 3 ngh́n học sinh đă tốt nghiệp THPT từ mái trường này. Đội ngũ của nhà trường đă trưởng thành lên rất nhiều so với ngày đầu mới thành lập. Hàng năm có một số giáo viên luân chuyển công tác đi và đến, nhưng b́nh quân số lượng cán bộ, giáo viên của trường khoảng 58 đến 60 người. Chất lượng học tập của học sinh ngày càng được nâng lên một cách vững chắc, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT và đậu đại học, cao đẳng năm sau luôn tăng hơn năm trước từ 5% đến 7%, nhất là sau khi thực hiện cuộc vận động “Hai không”. Cơ sở vật chất, cảnh quan, môi trường giáo dục ngày càng hoàn thiện. Với những thành tích ấy , có nhiều cá nhân và tập thể của trường được Sở Giáo dục- Đào tạo và UBND tỉnh GiaLai tặng giấy khen và bằng khen hàng năm. Đặc biệt, năm học 2009-2010 tập thể sư phạm nhà trường được Bộ Giáo dục –Đào tạ tặng bằng khen theo Quyết định số 3623/QĐ-BGDĐT, ngày 24/8/2010 về thành tích xuất sắc trong 2 năm học 2008 - 2009 và 2009 - 2010.
Nguồn:http://thptmacdinhchi.gialai.edu.vn/?main=news&task=cat&CatID=103&FolderID=19