PDA

View Full Version : Gia Lai - Trường THPT Phan Bội Châuhoanghiep
07-25-2011, 10:14 AM
Trường THPT Phan Bội Châu được thành lập tháng 5 năm 1991 với tên gọi là trường PTTH Bán công Pleiku. Đây là mô h́nh trường ngoài công lập cấp THPT đầu tiên của Tỉnh thực hiện theo đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Đến tháng 8 năm 2000 trường được đổi tên thành trường THPT Bán công Phan Bội Châu. Thực hiện luật Giáo dục năm 2005, tháng 7 năm 2009, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định chuyển đổi sang loại h́nh trường công lập với tên gọi trường THPT Phan Bội Châu.

Năm đầu thành lập, trường chỉ có 18 lớp (cả cấp 2 và cấp 3) với 28 CB-GV. Cơ sở vật chất được tiếp nhận từ trường Cán bộ quản lí giáo dục của Tỉnh nên trang thiết bị dạy và học hầu như chưa có ǵ. Hàng năm số học sinh tăng nhanh, đến năm học 2010-2011 có 42 lớp với gần 2000 học sinh. Cán bộ, giáo viên 100% đạt tŕnh độ chuẩn, trong đó có 3% trên chuẩn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học dần được cải tiến theo hướng hiện đại. Hệ thống pḥng thí nghiệm thực hành, thư viện, vi tính, pḥng bộ môn của các tổ, các pḥng chức năng đảm bảo phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập. Nhiều năm liền trường là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lí.

Nh́n nhận và đánh giá một cách khách quan về sự phát triển của nhà trường trong những năm qua, Sở GD&ĐT, UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Chính phủ, Nhà nước đă tặng nhiều phần thưởng cao quư.

-Từ năm học 2000-2001 đến nay luôn là trường Tiên Tiến xuất sắc, Tập thể lao động xuất sắc, UBND tỉnh tặng Bằng khen và cờ thi đua.

-Năm học 2004-2005 Chính phủ tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc nhất.

-Từ năm 2006 đến nay, Công an Tỉnh tặng Giấy khen cho Tập thể v́ có thành tích xuất sắc trong “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

-Năm học 2006-2007 Nhà nước tặng “Huân Chương lao động hạng ba”.

-Năm học 2010-2011, trường có 93 CB-GV-NV, biên chế thành 11 tổ. Học sinh có 42 lớp trong đó:

. Khối 10: 16 lớp

. Khối 11: 14 lớp

. Khối 12: 12 lớp

http://gdtrh.gialai.edu.vn/uploads/hdsp-phanboichau.jpg
Nguồn:http://gdtrh.gialai.edu.vn/index.php?language=vi&nv=weblinks&op=Truong-THPT/Truong-THPT-Phan-Boi-Chau-8