to chuc su kien My bơm nước Ti đeo cho nam vi da ca sau Mng PE quấn bằng my cong ty in hoa don
Lớp Chng Ti - Uncategorized - Blogs

Uncategorized

Entries with no category

 1. Thi mn Luật SSTT

  lại phải thi nữa ri!
  Chưa học g cả ...
  Categories
  Uncategorized
 2. Cả cng ty nghỉ, bn qu!

  Đợt nghỉ Giỗ tổ Hng Vương năm nay nghỉ di ngy, m hng biết đi đu.

  Mọi người nghỉ cả, buồn qu.

  Ln cng ty ... viết mấy dng.
  Categories
  Uncategorized