to chuc su kien My bơm nước Ti đeo cho nam vi da ca sau Mng PE quấn bằng my cong ty in hoa don
Conversation Between LAC5675 and alex_huyen

Conversation Between LAC5675 and alex_huyen

1 Visitor Messages

  1. Hi,
    M đang học mac- lenin do c Ng Khnh Vn dạy. C cũng cho 6 đề ti để thảo luận nhm.
    M muốn hỏi l bạn cn ti liệu g về 6 đề ti ny ko? nếu c gửi gip mnh với: dinhthanhhuyen.8x@gmail.com
    Mới học nn hoang mang qu, nhm m bốc trng đề 5
    Thanks in advance!
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1