THƯ NGỎ
V/v tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường
Kính gửi:
- Quư Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ, Nhân viên đă và đang công tác tại Trường;
- Các thế hệ học sinh của trường Nam Tiểu học và Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi;
- Các bậc Cha Mẹ học sinh của Trường.
Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi thuộc Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Ḥa (Nguyên trước tháng 04/1975 là Trường Nam Tiểu học; Trường Tiểu học Việt-Pháp (1920)), được thành lập theo Quyết định số 020/GD/QĐ/TC ngày 15/10/1976 của Trưởng Ty Giáo dục tỉnh Phú Khánh. Đến tháng 10/2011:
Trường Tiểu học Nha Trang năm xưa được 91 năm.
Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ngày nay tṛn 35 năm

..............................................................................................................................

View more latest threads same category: