Dưới sự lănh đạo của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp TDTT đă phát triển toàn diện, đúng hướng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và có những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp cách mạng chung của cả dân tộc. Trong những thành tựu mà ngành TDTT đạt được, có sự đóng góp không nhỏ của tập thể trường Đại học TDTT TP.HCM. Với những nỗ lực, cống hiến bền bỉ, sáng tạo của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và học sinh, trường Đại học TDTT TP.HCM đă không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với vị trí là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực thể thao cho đất nước.

Nh́n lại chặng đường hơn 30 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, chúng ta đều có quyền vui mừng và tự hào với những thành tựu đă đạt được. Từ khi mới được thành lập, đội ngũ cán bộ c̣n rất thiếu thốn, điều kiện sống, làm việc, giảng dạy, tập luyện không ổn định, lại phải trải qua 3 lần chuyển địa điểm, với muôn vàn khó khăn; Song, bằng ḷng nhiệt huyết, yêu nghề, ư chí sáng tạo, vượt khó, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường đă cùng nhau chung tay góp sức vượt qua những khó khăn để xây dựng nên một cơ ngơi bề thế, hiện đại như ngày hôm nay. Với mô h́nh kết hợp giữa đào tạo và huấn luyện, trường Đại học TDTT TP.HCM tuy có chức năng khác nhau nhưng đă luôn gắn chặt, kết nối các nhiệm vụ với nhau để hoàn thành tốt các chỉ tiêu về đào tạo cán bộ có tŕnh độ đại học, sau đại học; tập huấn các đội tuyển quốc gia, đào tạo các vận động viên trẻ quốc gia và các địa phương; tổ chức triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học mang tính thức tiễn, ứng dụng trực tiếp cho công tác giảng dạy, huấn luyện. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, nhà trường và trung tâm đă có nhiều cố gắng mở rộng hợp tác quốc tế, hiện đại hóa cơ sở vật chất, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên để đáp ứng với yêu cầu phát triển mới. Lănh đạo ngành TDTT rất vui mừng với những thành quả đạt được, trân trọng sự nỗ lực vươn lên, t́m ṭi, vượt khó của tập thể nhà trường, đặc biệt là đội ngũ các thầy giáo, cô giáo.

Trong quá tŕnh phát triển tất yếu có những thời điểm, giai đoạn chất lượng đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học; chất lượng công tác của cán bộ c̣n chưa đạt yêu cầu như mong muốn; Nhiều vấn đề về cơ sở vật chất, quản lư, đoàn kết, phối hợp chưa tốt. Tập thể nhà trường đă nh́n thấy những tồn tại đó và đă dồn tâm, dồn sức để khắc phục, sữa chữa, vượt qua các thách thức để tạo nên sự chuyển biến rơ nét trong giai đoạn phát triển vừa qua.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo là sự nghiệp vinh quang. Trong bối cảnh ngành Thể dục thể thao tăng cường đổi mới và hội nhập để đáp ứng với những xu thế và yêu cầu mới, hơn lúc nào hết, sự nghiệp giáo dục - đào tạo của ngành càng phải được coi trọng. Lănh đạo ngành luôn quan tâm và dành mọi điều kiện tốt nhất cho Trường Đại học TDTT TP.HCM để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tin tưởng rằng, với niềm tin, sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết gắn bó, tinh thần vượt khó và luôn tư duy đổi mới, tập thể Trường Đại học TDTT TP.HCM sẽ tiếp tục có những bước đột phá mới trong công tác đào tạo - huấn luyện, tạo đà cho sự phát triển ổn định, vững chắc trong thời gian tới, xứng đáng với vị trí, trách nhiệm và sự tin yêu của toàn ngành TDTT.
Chúc tập thể cán bộ, viên chức, giáo viên, huấn luyện viên, sinh viên, vận đđộng viên của Trường – Trung tâm hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra cho giai đoạn phát triển sắp tới, nỗ lực dạy tốt, học tốt, tập luyện tốt, gắn lư luận với thực tiễn, học đđi đđôi với hành, nâng cao chất lượng các mặt công tác lên tầm cao mới; chăm lo mọi mặt về điều kiện làm việc,đđời sống thật tốt để ḥan thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng nhà trường phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đđại hóa, luôn làđđiểm sáng đầy sức sống của ngành Thể dục Thể thao Việt Nam

..............................................................................................................................

View more latest threads same category: