to chuc su kien Máy bơm nước Túi đeo chéo nam vi da ca sau Màng PE quấn bằng máy cong ty in hoa don camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
HCM - Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh
+ Reply to Thread
Results 1 to 1 of 1

Thread: HCM - Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh

 1. #1
  Kỷ luật
  hoanghiep's Avatar

  Thành viên thứ
  412
  Join Date
  Jun 2011
  Posts
  546
  Thanks
  0
  Thanked 139 Times in 129 Posts

  HCM - Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh

  Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II được thành lập sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng trên cơ sở của xí nghiệp Dệt Nhuộm Tô Châu – một xí nghiệp tư nhân bị phá sản. Ban đầu, Trường có tên là Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công nghiệp nhẹ theo quyết định số 92/CNn.CBĐT.B ngày 20 tháng 10 năm 1976 (được đổi tên từ Trường Phổ thông Công nghiệp do cơ quan Bộ Nội vụ ở Miền Nam bàn giao cho Bộ Công nghiệp nhẹ). Trường được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung học nghiệp vụ Kinh tế, cán bộ Trung học kỹ thuật và công nhân kỹ thuật cơ điện và công nghiệp nhẹ (bao gồm các ngành nghề: Dệt, Da, may mặc, giấy, sành sứ, thủy tinh …) cho các đơn vị thuộc ngành Công nghiệp nhẹ ở các tỉnh phía Nam Ngày 30 tháng 07 năm 1991 Trường được Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp) chuyển đổi tên trường thành Trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức (theo quyết định số 351/CNn-TCLĐ) với nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trung học kinh tế và kỹ thuật các ngành nghề công nghiệp nhẹ, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lư sản xuất, kinh doanh phục vụ các cơ sở sản xuất công nghiệp nhẹ, tổ chức các hoạt động sản xuất, dịch vụ và nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để kết hợp giáo dục và đào tạo với lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo để phù hợp với cơ chế quản lư mới dưới tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường
  Để có năng lực độc lập thực hiện nhiệm vụ đào tạo hệ Cao đẳng kỹ thuật bảo đảm chất lượng, Trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức đă tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kế hoạch chương tŕnh đào tạo. Ngày 27 tháng 12 năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đă kư quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II (theo quyết định số 5945/QĐ-BGD&ĐT-TCCB) trên cơ sở trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức. Trường có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có tŕnh độ cao đẳng và các tŕnh độ thấp hơn. Mục tiêu của trường là phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp, nghiên cứu khoa học chất lượng cao phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Là một trường trung học chuyên nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – một thành phố mà công nghiệp hàng tiêu dùng phát triển vào loại bậc nhất của đất nước – trong hơn 30 năm qua, trường đă tham gia đào tạo cho ngành kỹ thuật viên trung học và công nhân kỹ thuật có tay nghề bậc 3. Tuy nhiên với đ̣i hỏi của công nghệ sản xuất ngày một hiện đại, một bộ phận ngày càng đông công nhân kỹ thuật và kỹ thuật viên phải được nâng lên đào tạo ở các tŕnh độ cao hơn trung học. Do đó, từ năm 1994 trở lại đây, được Bộ Công nghiệp giao nhiệm vụ, trường đă liên kết với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I Hà Nội đào tạo mỗi năm một lớp cao đẳng kỹ thuật ngành Dệt-May. Trong hơn 30 năm qua, đặc biệt là 10 năm trở lại đây, trong sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng, từ một trường Trung học học chuyên nghiệp chỉ đào tạo chủ yếu cho ngành công nghiệp nhẹ, trường đă phát triển trở thành trường đa ngành về kỹ thuật và nghiệp vụ. Từ một hệ trung học, trường đă phát triển đào tạo đa hệ: Cử nhân cao đẳng kỹ thuật và kinh tế, Trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, đào tạo cán bộ quản lư cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành. Trường đào tạo từ tŕnh độ công nhân kỹ thuật, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng kinh tế, kỹ thuật. Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, đăng kư và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học; bảo vệ và ứng dụng các công tŕnh nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Trường có quan hệ hợp tác quốc tế, thiết lập và phối hợp triển khai các dự án hợp tác. Với phương châm “không ngừng phát triển và sáng tạo” để tạo sự đột phá trong ngành, Ban Giám hiệu nhà trường đă thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương nghị quyết của Đảng để đưa nhà trường phát triển vững chắc, toàn diện. Đảng ủy nhà trường đă có những chủ trương chỉ đạo đúng đắn kịp thời theo tinh thần Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lư giáo dục. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đ̣i hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với những cống hiến và niềm say mê yêu nghề của tập thể đội ngũ giáo viên, đến nay nhà trường đă đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, đạt nhiều danh hiệu cao quư do Chính phủ trao tặng gồm Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nh́, hạng Nhất; nhiều cờ luân lưu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công nghiệp, Bộ Giáo dục &ụ Đào tạo và của UBND TP.HCM… Những phần thưởng của Nhà nước, các bộ, ngành, thành phố đă tặng tập thể Nhà trường: - Cờ thi đua xuất sắc của thành phố Hồ chí Minh, Bộ Công nghiệp tặng cho trường liên tục các năm 1987, 1989, 1990. - Cờ thi đua luân lưu của Chính phủ năm học 1991-1992. - Bằng khen của Bộ Công nghiệp trao tặng liên tục từ năm 1977 đến nay. - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 1991-1992. - Nhà trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1992, Huân chương Lao động Hạng Nh́ năm 1997 và Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2001
  Nguồn:http://www.dttxcn2.com/

  ..............................................................................................................................

  View more latest threads same category:

  Last edited by hoanghiep; 12-22-2011 at 05:40 PM.

+ Reply to Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts