Trường Cao đẳng Y tế Khánh Ḥa nguyên là trường Tá viên điều dưỡng được thành lập 1968, đến năm 1974 được nâng thành trường Cán bộ Điều dưỡng của vùng. Năm 1975 tiếp quản cơ sở đào tạo của chế độ cũ mang tên Trường Cán bộ Y tế Phú Khánh – Đào tạo các khóa Y sĩ, Y tá, Hộ sinh, Xét nghiệm viên, Dược tá để kịp thời cung cấp đội ngũ cán bộ Y tế cho các tuyến y tế.


Ngày 05/09/1978 Trường Trung học Y tế Phú Khánh được thành lập theo quyết định số 2888/QĐ-UB của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh.


Tháng 08/1989 tỉnh Phú Khánh dược tách thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Ḥa. Trường trở thành trường Trung học Y tế Khánh Ḥa với qui mô đào tạo 600 học sinh ở bậc trung học.


Tháng 10/2005, Trường Cao Đẳng Y tế Khánh Ḥa được thành lập và được Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ có tŕnh độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp.
Các loại h́nh đào tạo của Trường hiện nay:
- Về đào tạo Cao đẳng: (3 ngành) Điều dưỡng đa khoa, Kỹ thuật Xét nghiệm, Kỹ thuật H́nh ảnh Y học.- Về đào tạo Trung cấp: (6 ngành) Y sỹ, Điều dưỡng đa khoa, Hộ sinh, Dược sĩ trung cấp, Kỹ thuật Xét nghiệm, Điều dưỡng Nha khoa.- Về đào tạo nghề: (3 ngành) Y tá, dược tá, nhân viên xoa bóp.


Trong thời gian tới trường sẽ mở thêm một số ngành, đáp ứng yêu cầu đ̣i hỏi thực tế của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân như: Kỹ thuật Vật lư trị liệu - Phục hồi chức năng, Y tế công cộng; Y học cổ truyền, Y học dự pḥng...
Về tổ chức bộ máy:


Từ biên chế 39 ở trường trung học, sau khi có quyết định thành lập trường Cao đẳng, tỉnh đă tăng chỉ tiêu biên chế hàng năm cho nhà trường. Chỉ tiêu biên chế ở thời điểm hiện tại là 80. Trong đó giảng viên: 52 giảng viên cơ hữu và 50 giảng viên kiêm nhiệm. Hơn 50% số giảng viên có tŕnh độ sau đại học (Tiến sĩ, Thạc sĩ, CK I, CK II).Hiện tại nhà trường đang có kế họach để tuyển dụng đủ số biên chế được giao và lập kế hoạch bổ sung biên chế cho những năm tiếp theo để tŕnh Sở Nội vụ.Bộ máy lănh đạo pḥng ban, khoa, bộ môn được củng cố và xây dựng theo quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường đă được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Ḥa phê duyệt.
Một số thành tích nổi bật của nhà trường:
- Về đào tạo: Từ ngày thành lập đến nay, Trường đă đào tạo được trên 10.000 cán bộ Y-Dược cho tỉnh Khánh Ḥa khu vực miền Trung – Tây Nguyên.- Về hợp tác quốc tế: Trường đă tham gia hợp tác với nhiều dự án quốc tế như Dự án của Hà Lan, Đại học Washington, tổ chức Counter Part, tổ chức Y tế thế giới… nhằm từng bước nâng cao năng lực giảng dạy, tŕnh độ chuyên môn và quản lư cho đội ngũ quản lư, giảng viên của trường.- Về khen thưởng: Chi bộ Trường liên tục đạt danh hiệu "Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”, cùng một số Huân chương và bằng khen khác.
Định hướng phát triển trong thời gian tới:

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giảng viên để tăng quy mô sinh viên lên 2500 – 3000 vào năm 2010.- Mở thêm các ngành đào tạo mới ở bậc cao đẳng như điều dưỡng chuyên ngành phụ sản, dược, vật lư trị liệu - phục hồi chức năng, gây mê hồi sức, phục h́nh rang, kỹ thuật sửa chữa bảo tŕ trang thiết bị y tế, Y tế công cộng, Y học cổ truyền... để đáp ứng nguồn nhân lực cho Khánh Ḥa và các tỉnh trong khu vực.- Hoàn thiện việc xây dựng trường mới, bổ sung thêm các hạng mục cần thiết. Bổ sung và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lư để có cơ sở lập đề án thành lập trường Đại học Y – Dược.Trải qua hơn 30 năm hoạt động, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Ḥa đă không ngừng củng cố và lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp rất lớn cho việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân tỉnh nhà cũng như của các tỉnh khu vực miền Trung và cả nước.


Ngành đào tạo - Điểm chuẩn
Cao đẳng

Tên ngành Thời gian đào tạo Học phí (VNĐ) Khối Điểm chuẩn Tỉ lệ chọi
Kỹ thuật h́nh ảnh y học 3 Năm
Xét nghiệm y học 3 Năm
Hộ sinh 3 Năm
Điều dưỡng 3 Năm
Dược 3 Năm

Trung cấp

Tên ngành Thời gian đào tạo Học phí (VNĐ)
Kỹ thuật viên Xét nghiệm đa khoa 2 Năm
Hộ sinh 2 Năm
Điều dưỡng 2 Năm
Điều dưỡng nha 2 Năm
Y sỹ đa khoa 2 Năm
Dược học 2 Năm
Liên hệ
Trường Cao đẳng Y tế Khánh Ḥa

Địa chỉ: 84 Quang Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại: (058) 3521576

Email: vpcdytkh@yahoo.com.vn

Website: www.cyk.edu.vn

..............................................................................................................................

View more latest threads same category: