Học sinh có học lực trung b́nh-khá thường có điểm học tập như nhau ở hầu hết các môn học, chính v́ thế việc băn khoăn khi phải lựa chọn ngành phù hợp với khả năng cũng như học lực của bản thân là điều không thể tránh khỏi.Ngành Quản trị Kinh doanh[ tại cao đẳng PSB Việt Nam cung cấp kiến thức về hoạt động của hầu hết các pḥng ban chức năng trong một doanh nghiệp. Ngành quản trị kinh doanh đ̣i hỏi sinh viên phải có khả năng tương đối ở hầu hết các môn nhằm có thể hiểu biết một cách tổng quan các môn học trong ngành này.Trước những đ̣i hỏi ngày một khắt khe hơn của nền kinh tế, việc áp dụng Quản trị kinh doanh một cách bài bản để nâng cao hiệu quả quản lí cho các doanh nghiệp là một nhu cầu thực sự cấp thiết hiện nay. Việc theo học ngành Quản trị Kinh doanh trở thành một lựa chọn thích hợp cho những bạn trẻ mong muốn được trang bị khả năng đa dạng, thích ứng cao trong công việc sau này...Chương tŕnh Quản trị Kinh doanh, PSB trang bị cho sinh viên một nền tảng kiến thức với một tầm nh́n tổng quát trong việc quản lư như kinh tế học, quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức, chính sách kinh doanh..vv.. Sinh viên sẽ làm quen với môi truờng kinh doanh hiện đại, và quan trọng hơn cả là tiếp cận kiến thức thông qua các hoạt động tham quan và học tập ngoại khoá: tham quan thực tế tại các doanh nghiệp, công ty, khách sạn đối tác của truờng.V́ tính tổng quát của ngành học này nên cơ hội việc làm sau khi ra trường rất rộng mở. Sinh viên có thể được bố trí công việc phù hợp theo năng lực và phát triển khả năng vượt trội bằng cách trau dồi kiến thức cho chuyên môn mà ḿnh thật sự yêu thích và phù hợp.Ngoài ra, chương tŕnh học gồm hai giai đoạn với giai đoạn một học tại Việt Nam giúp sinh viên tiết kiệm cả về thời gian và chi phí so với học toàn bộ chương tŕnh tại nước ngoài

..............................................................................................................................

View more latest threads same category: