THÔNG BÁO
Về việc xét duyệt và trao học bổng của Quỹ học bổng trường
State University Of New York Institute of Technology (SUNY IT) dành cho học sinh Việt Nam khóa học 2013-2017

Khóa học 2013 -2017, Trường đại học State University Of New York Institute of Technology (SUNY IT) tổ chức chương tŕnh “Quỹ học bổng dành cho học sinh Việt Nam khóa học 2013-2017” - xét duyệt và trao học bổng cho những học sinh có kết quả học tập xuất sắc tại Việt Nam. Công ty TNHH Giáo dục Hoa Kỳ Nobel (Nobel Education USA) là đơn vị đại diện chính thức của trường SUNY IT tại Việt Nam, được ủy nhiệm giới thiệu, nhận hồ sơ và tổ chức phỏng vấn xét duyệt học bổng với đại diện trường SUNY IT. Thông tin chi tiết về học bổng gửi tới quư nhà trường và các học sinh, sinh viên như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT DUYỆT:
- Là công dân Việt Nam
- Học sinh, sinh viên đă hoặc sẽ tốt nghiệp Trung học phổ thông trong năm 2013
II. SỐ LƯỢNG – MỨC HỌC BỔNG: Khóa học 2013 -2017 trường SUNY IT sẽ có 30 suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam, mỗi suất học bổng từ 12.000 USD đến 30.000 USD cho 4 năm học được chia ra:

1. Bậc Đại học: Đối với sinh viên đăng kư học ngay từ năm thứ 1
- Học bổng International Grant: 12.000 USD cho 4 năm học
- Học bổng Academic Merit: 18.000 USD cho 4 năm học
Lưu ư: Những học sinh xuất sắc đều có cơ hội nhận được cả 2 loại học bổng trên. Tức là tổng giá trị học bổng sẽ lên tới 30.000 USD cho 4 năm học (học bổng 50%)
2. Bậc Đại học: Đối với sinh viên học chuyển tiếp
- Học bổng International Grant: 6.000 USD cho 2 năm học
- Phần thưởng Housing Award: 2.000 USD/ năm
- Học bổng Academic Merit: 1.000 USD – 2.000 USD/ năm
Lưu ư: Những học sinh xuất sắc đều có cơ hội nhận được cả 3 loại học bổng trên.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Điều kiện được xét trao Học bổng Dành cho học sinh Việt Nam:
- Học sinh, sinh viên có thành tích học tập loại Khá trở lên
- Học sinh, sinh viên có điểm TOEFL iBT từ 90 điểm trở lên hoặc IELTS từ 6.5 trở lên.
- Điểm SAT ít nhất 1000 (Nếu điểm trung b́nh các môn học từ 8.0 trở lên, th́ điểm SAT sẽ được hoăn)
2. Hồ sơ và các bước xét cấp Học bổng dành cho học sinh Việt Nam:
Hồ sơ gồm:
- Bảng điểm có công chứng dịch thuật bậc Trung học phổ thông (có thể bổ sung bảng điểm học kỳ 2 năm lớp 12 sau khi phỏng vấn học bổng)
- Giấy chứng nhận TOEFL iBT hoặc chứng chỉ IELTS
- Giấy chứng nhận điểm thi SAT
- Giấy giới thiệu của giáo viên
3. Các bước xét trao Học bổng Dành cho học sinh Việt Nam:
- Bước 1: Đăng kư và nộp hồ sơ tới Công ty TNHH giáo dục Hoa Kỳ Nobel (Đại diện chính thức của SUNY IT tại Việt Nam)
- Bước 2: Căn cứ trên hồ sơ đă nhận và tiêu chí xét duyệt học bổng, đại diện trường của trường SUNY IT tại Việt Nam sẽ chọn lọc các hồ sơ đạt tiêu chuẩn và xếp lịch phỏng vấn trực tiếp qua mạng Internet với đại diện trường.
- Bước 3: Kết quả sẽ được thông báo ngay sau khi phỏng vấn
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:
Học sinh nộp hồ sơ xin xét duyệt trao Học bổng Dành cho học sinh Việt Nam tại: văn pḥng công ty TNHH Giáo dục Hoa Kỳ Nobel
- Địa chỉ Ṭa nhà N5, Khu D, 57 Láng Hạ, Ba Đ́nh, Hà Nội.
Thời gian từ ngày 09/05/2013 tới trước ngày 08/05/2013.
- Điện thoại: 04 3519 0850/ 0983 265 069/ 0979 162 859
- Email: thunguyen@neu.com.vn
- Website: www.neu.com.vn

Lưu ư: V́ số lượng học bổng có hạn, nên quá tŕnh xét duyệt sẽ ưu tiên những hồ sơ được gửi tới sớm nhất.
Trên đây là kế hoạch xét duyệt và trao học bổng dành cho học sinh Việt Nam khóa học 2013-2017 của trường SUNY IT thuộc bang New York, chương tŕnh được phối hợp thực hiện bởi với công ty TNHH Giáo dục Hoa Kỳ Nobel, chúng tôi trân trọng thông báo tới quư trường và các học sinh sinh viên được biết.

..............................................................................................................................

View more latest threads same category: