gia sƯ ĐẠi hỌc bách khoa
- tẬp thỂ giáo viên , sinh viên giỎi ĐẾn tỪ ĐẠi hỌc bách khoa , ĐẠi hỌc sƯ phẠm tphcm vỚi nhiỀu nĂm kinh nghiỆm giẢng dẠy và dẠy kèm tẠi nhà .
- vỚi ḷng say mê ,nhiỆt t́nh ,tẬn tâm vỚi công viỆc .
- vỚi mỤc Đích nhẰm cỦng cỐ kiẾn thỨc , lẤy lẠi kiẾn thỨc cho các em hỌc sinh yẾu , trung b́nh và nâng cao kiẾn thỨc cho các em hỌc sinh khá giỎi .
- ĐẢm bẢo sau khóa hỌc quư phỤ huynh và các em hỌc sinh sẼ phẢi hài ḷng .
- dẠy kèm các môn : Toán , lư , hóa ,vĂn , anh vĂn ,.. TỪ cẤp 1 ĐẾn cẤp 3 và ltĐh .

- dẠy kèm miỄn phí 1 tuẦn nẾu cẢm thẤyhài ḷng các em hỌc sinh có thỂ hỌc tiẾp.

Quư phỤ huynh và các em hỌc sinh hăy liên hỆ ngay vỚi chúng tôi
liên hỆ : 0976 208 143

..............................................................................................................................

View more latest threads same category: