Ngày 05/08/1995 UBND tỉnh An Giang kư quyết định số 689/QĐ-UB-TC thành lập trường THPT Nguyễn Chí Thanh trên nền trường THCS Chợ Vàm tại ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm gồm hai cấp: THCS và THPT.

Cấp THCS được tách riêng ra thành lập trường THCS Chợ Vàm tọa lạc phía tây của THPT Nguyễn Chí Thanh.

- Số học sinh của trường đầu năm 554 em có 18 lớp.
- Giáo viên + nhân viên của trường: 59 người
- Tổ chuyên môn gồm: 8 tổ
Nhiệm vụ:
Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy + đỗ tốt nghiệp THPT và đậu đại học theo chỉ tiêu Sở giao
Nguồn : http://thptnguyenchithanh.angiang.ed...aspx?tabid=460

..............................................................................................................................

View more latest threads same category: