. Quá tŕnh phát triển

A. Thời ḱ đầu từ năm 1991-1992
- Trường Chuyên Bạc Liêu gồm 2 cấp học: cấp I – II.
- Tổng số lớp: 08 lớp, 174 học sinh (cấp I: 04 lớp, cấp 2: 04 lớp).
- Thầy Đặng Thế Minh làm Hiệu trưởng.

B. Đặc điểm phát triển qua từng thời ḱ
1. Quyết định thành lập
- Tháng 8/1992, UBND tỉnh Minh Hải kí quyết định thành lập trường THPT Chuyên Bạc cấp II – III Bạc Liêu .
2. Địa điểm và cán bộ quản lí
- Từ năm 1992 – 1994 trường đặt tại Nha2 thờ cũ, nay là trường mẫu giáo Hoa Mai đường Trần Phú, TXBL. Do cô Huỳnh Thị Bích Liên làm Hiệu trưởng, và thầy Đặng Thế Minh làm Phó Hiệu trưởng.
- Từ năm 1995 trường đặt tại trường Quản lư hành chánh phường 8 quốc lộ 1A, do cô Đinh Thị Quế làm Hiệu trưởng, thầy Đặng Thế Minh và thầy Trần Vĩnh Thuận làm Phó Hiệu trưởng.
- Năm 1996 đến năm 1999 trường dời đến cơ sở 2 trường Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu, Đường Giao Thông, phường 1, TXBL.
- Năm 1999 trường chính thức đặt tại khóm 7, phường 1, đường Trần Huỳnh, TXBL. Hiệu trưởng là thầy Trần Vĩnh Thuận và 03 Phó Hiệu trưởng là thầy Thái Đ́nh Hướng, Cô Phú Thị Cẩm, thầy Huỳnh Văn Hải (về trường năm 2005).
( Năm 2002 thầy Trần Vĩnh Thuận được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú )
Từ năm học 2009 – 2010 cô Phú Thị Cẩm được bổ nhiệm Hiệu trường nhà trường, các Phó Hiệu trưởng là thầy Thái Đ́nh Hướng và thầy Đỗ Thanh Hân, tháng 8/2010 thầy Trương Công Phúc được điều động về làm Phó hiệu trưởng.

II. Các hoạt động của nhà trường

A. Hội đồng sư phạm
- Năm học 1992 - 1993 có 24 người (gồm cấp II và cấp III).
- Năm học 1997 - 1998 khi tách cấp II số giáo viên là 28 người.
- Năm học 2005 - 2006 trường có 52 người.
- Năm học 2009 – 2010 trường có 56 người.

- Năm học 2010 – 2011 nhà trường có 62 người

và hiện nay đang tiếp tục tuyển chọn các giáo viên giỏi ở các môn: Hóa, Tin.

B. Chi bộ Đảng
- Khi mới thành lập, Chi bộ nhà trường có 6 đảng viên. Bí thư chi bộ và thầy Trương Tấn Vân từ năm 1992 đến 1996, năm học 1996 – 1997 nhiều đảng viên là giáo viên cấp II nên chuyển đi, c̣n 02 đảng viên sinh hoạt ghép với chi bộ trường THPT Bán công Bạc Liêu, năm 1997 – 1999 cô Đinh Thị Quế làm Bí thư chi bộ. Cô Phú Thị Cẩm từ năm 2000 đến nay (2010). Hiện nay chi bộ có 26 đảng viên.

C. Công đoàn cơ sở
- Chủ tịch công đoàn nhà trường qua các thời ḱ là thầy Nguyễn Quốc Nghiêm (1992-1994), thầy Huỳnh Quang Lâm (1994-2002), thầy Phan Mạnh Thông (2002-2004), thầy Huỳnh Quang Lâm từ năm 2004 đến tháng 9/2010. Từ tháng 10/2010 cô Ngô Tú Thi ược bầu là CT CĐCS.

D. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
- Bí thư đoàn qua các thời ḱ gồm cô Nguyễn Thị Lan Phương (hiện nay là thường vụ Thành ủy Bạc Liêu, cô Hồ Thị Lệ Thủy, cô Vũ Ánh Minh(hiện nay là giáo viên THPT tại TP.HCM), Huỳnh Thị Ngọc Trâm, là học sinh lớp 12, cô Ngô Tú Thi, và hiện nay là thầy Nguyễn Chánh Tín.

E. Các tổ chuyên môn
- Lúc mới thành lập trường có 2 tổ là tổ Tự nhiên và tổ Xă hội, tổ Tự nhiên do thầy Trần Vĩnh Thuận làm tổ trưởng, tổ Xă hội do thầy Thái Đ́nh Hướng làm tổ trưởng. Hiện nay (2010) nhà trường biên chế thành 9 tổ (kể cả tổ Văn pḥng).

F. Hội cha mẹ học sinh.
- Chủ tịch Hội qua các thời ḱ: Ông Kha ư Nghĩa, Ông Lâm Trấn B́nh, Ông Ngô Vũ Đại, hiện nay (2010) là ông Tào Kim Cung.

G. Lực lượng học sinh
- Năm học 1992-1993 học sinh cấp III có 65/299 đến năm 2010 - 2011 là 819 em
Nguồn : http://violet.vn/thpt-chuyenbaclieu/...cat_id/4509917

..............................................................................................................................

View more latest threads same category: