Ngày 5 tháng 8 năm 2002 trường THPT Nà Bao được thành lập với diện tích của trường là 15620 m2, ban đầu trường chỉ có 10 lớp.Gồm 38 pḥng kiên cố trong đó có 18 pḥng học, 02 pḥng máy vi tính, 01 pḥng dùng chung cho Công Đoàn - Đoàn - Đội, 01 pḥng âm nhạc, 01 pḥng công vụ tận dụng làm thư viện,....và một khu hiệu bộ.

Đến nay, qua quá tŕnh dạy và học của trường đă trải qua thời gian 9 năm, một chặng đường với bao khó khăn , song đă mở ra được những trang sử truyền thống đầu tiên đầy ư nghĩa đối với các thế hệ thầy và tṛ. Tuy nhiên t́nh h́nh hiện tại của nhà trường c̣n đang phải đối diện với nhiều bất cập khó khăn : Chất lượng đầu vào của học sinh c̣n quá thấp, thiếu nhiều pḥng chức năng, không có nước sinh cho sinh hoạt cho tập thể giáo viên.....................v́ thế diều này làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đơn vị.

Đối với 1 đơn vị chỉ bước qua 9 năm học nhưng truờng THPT Nà Bao đă để lại nhiều thành tựu đáng kể như : xếp thu 6 của cả tỉnh về tỷ lệ thi đơ ĐH và có các học sinh tham dự học sinh giỏi cấp tỉnh và có những giải thưởng đáng kể...............Những năm kế tiếp nhà trường tập trung đổi mới công tác quản lư chỉ đạo, tiếp tục đảy mạnh các phong trào của nhà trường
Nguồn : http://thptnabao.edu.vn/index.php?nv=about

..............................................................................................................................

View more latest threads same category: